course evaluation form

Student's Course:  ** Please insert course's code
Student's Course Begin Date:
Student's Course End Date:
Student's Course Place:
Student Name:

Sangat Tidak Bersetuju Tidak Bersetuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5

QUESTIONAIRE
Pentadbiran dan pengurusan kursus 1 2 3 4 5
1 Adakah sesi pendaftaran berjalan lancar?
2 Adakah alatan kursus yang disediakan memenuhi kehendak peserta.
3 Sajian dan penginapan adalah sangat selesa.
4 Keseluruhan, saya berpuas hati dengan pentadbiran dan pengurusan kursus
 
Kandungan kursus-teori 1 2 3 4 5
1 Adakah kursus ini mencapai objektif yang ditetapkan?
2 Kandungan teori di dalam kursus amat bersesuaian dan mudah difahami.
3 Susunan kursus dan silibus adalah terperinci.
4 Keseluruhan, saya berpuas hati dengan kandungan kursus-teori yang telah disampaikan.
 
Metodologi kursus 1 2 3 4 5
1 Kaedah penyampaian serta kebolehan yang ditunjukkan oleh jurulatih.
2 Kebolehan pelatih untuk berinteraksi dengan peserta.
3 Pengetahuan jurulatih tentang subjek yang diajar.
4 Subjek yang diajar boleh diaplikasikan dengan situasi sebenar.
5 Keseluruhan, saya berpuas hati dengan kandungan metodologi kursus yang telah disampaikan.
 
Cadangan yang boleh membantu meningkatkan lagi kualiti kursus dan lain-lain
 

 

 

Our Friendly Links